Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje
Přihlášení
Nacházíte se zde: Úvod Žáci První stupeň 5.A 2018/2019 4.A - školní rok 2017-2018

4.A - školní rok 2017-2018

v naší třídě jsme přivítali nového žáka Matěje Bernarda
týden 25.9.-29.9.2017
domácí úkoly: matematika - PS 9/18, 10/20, 11/22 do středy 27.9. Ve čtvrtek je státní svátek, v pátek 29.9.2017 běžná výuka dle rozvrhu
týden 2.10.-6.10.2017
matematika - tyče, dělení se zbytkem, zvířátka dědy Lesoně, krokování český jazyk - pády podstatných jmen, slovesa - osoba, číslo člověk a jeho svět - vesmír, slunce člověk a zdraví - plavání člověk a svět práce - podzimní strom, vesmírná raketa domácí úkoly - matematika učebnice 14/35 dokončit, pracovní sešit 12/3 do 4.10.2017 český jazyk - pracovní list na slovesa str. 19,22 do pondělí 9.10.
týden 9.10.-13.10.2017
matematika - rovnice, násobení, dělení, plášť krychle český jazyk - slovesa - osoba, číslo, čas, souvětí, podmět a přísudek člověk a jeho svět - planeta Země domácí úkoly: ČJS - pracovní sešit s. 5 celá
týden 16.10.-20.10.2017
matematika - rovnice, zvířátka, násobkové obdélníky, hadi, násobení, dělení český jazyk - základní skladební dvojice, souvětí člověk a jeho svět - planeta Země, pohoří, nížiny, vodstvo, klima domácí úkoly: matematika pracovní sešit 17/9,10,11 do čtvrtka 19.10.2017, člověk a jeho svět - pracovní sešit str. 8 celá do pátku 20.10.2017, člověk a svět práce - pečení žemlovky - suroviny dle úkolníčku do pátku 20.10.2017 český jazyk - pracovní sešit str. 16 celá do pondělí 23.10.2017 matematika - učebnice 26/19, 27/22 český jazyk - do pátku zkouším na slovní druhy neohebné, procvičovat určování osoby, čísla, času u sloves
týden 23.10.-27.10.2017
matematika - rýsování, slovní úlohy český jazyk - opakování vyjmenovaných slov člověk a jeho svět - naše planeta - klima, koloběh vody, život na Zemi anglický jazyk - představení sebe čtvrtek 26. a pátek 27.10.2017 - podzimní prázdniny domácí úkoly: matematika pracovní sešit str. 18/4, str. 20/8 do středy 25.10.2017 český jazyk - pracovní sešit str. 17 celá do pondělí 30.10.2017
týden 6.11.-10.11.2017
matematika - zlomky, rýsování obrazců a jejich dělení, dělení se zbytkem český jazyk - opakování vyjmenovaných slov po S, V, Z člověk a jeho svět - lidé na Zemi, zemědělství, chovatelství, nerostné suroviny anglický jazyk - rodina v pondělí odpoledne návštěva Jihlavy - pozorování oblohy hvězdářskými dalekohledy - poté spaní ve škole, příprava večeře a snídaně. domácí úkoly - matematika PS s. 21/3 do pátku 10.11.
týden 13.11.-16.11.2017
matematika - zlomky, rýsování český jazyk - opakování vyjmenovaných slov člověk a jeho svět - lidé na Zemi, pěstování plodin a chov zvířat ve středu 15.11. končí výuka ve 12:35 v pátek 17.11. státní svátek
týden 20.-24.11.2017
matematika - zlomky v geometrii, dělení velkých čísel, český jazyk - slova příbuzná, předpony člověk a jeho svět - Země a nerostné suroviny, recyklace, ekologie aglický jazyk - lidské tělo V úterý 21.11. budou nahrazeny dvě odpadné hodiny ze středy 15.11. Vyučování končí ten den ve 13:20. Domácí úkoly: matematika - PS s. 23/8,9,10,11 do středy 22.11., český jazyk - PS s.24/1,2,3 do čtvrtka 23.11., člověk a jeho svět - PS s.16, 17 celé do čtvrtka 23.11. matematika - PS s. 24/1,2,3 do pondělí 27.11. ČJS - ve dvojicích připravit referát o nějaké zemi jako turistickém cíli - hra na poradce v cestovní kanceláři - kritéria mají zapsané v sešitech - do pátku 1.12.
týden 27.11-1.12.2017
matematika - krokování, rovnice, římské číslice český jazyk - předpony ob, vy, bje, bě, vje, vě člověk a jeho svět - dokončení tématu Země, opakovací test, referáty na téma Vhodné lokality na dovolenou domácí úkoly: matematika PS s. 26/8 do středy 29.11. člověk a jeho svět - PS s. 20 celá do čtvrtka 30.11. matematika - PS 27/1,2, do pátku 1.12.
týden 4.-8.12.2017
matematika - římské číslice, hodiny, korkování, zvířátka dědy Lesoně, rovnice český jazyk - opakování předpon, slovních druhů, jmenných mluvnických kategorií - skloňování podstatných jmen člověk a jeho svět - Země - opakovací test, Evropa - Alpy, vodstvo, podnebí anglický jazyk - lidské tělo domácí úkol - matematika PS 28/6,29/9 do pátku 8.12.2017 domácí úkol - ČJS PS s. 24 celá do úterý 12.12.2017
týden 11.-15.12.2017
český jazyk - slovní druhy, jmenné a slovesné mluvnické kategorie matematika - rovnice, geometrie, krychlové stavby člověk a jeho svět - vodstvo, podnebí, flora a fauna Evropy v pátek 15.12. se koná vánoční jarmark, sraz žáků ve třídě 4. A je v 16:45. domácí úkol: český jazyk PS s. 30 nebo 31, podle toho co už stihli ve škole do 14.12.
týden 18.-22.12.2017
matematika - zvířátka dědy Lesoně - rovnice o dvou neznámých, pyramidky český jazyk - určování slovních druhů, jmenné mluvnické kategorie člověk a jeho svět - podnebí v Evropě, podnebné pásy pátek 22.12. vánoční besídka, tutorské čtení s 8.A
týden 8.1. - 12.1.2018
český jazyk - vzory podstatných jmen rodu středního, Karel IV, matematika - sítť krychle, obsahy a obvody čtyřúhelníků, práce s daty člověk a jeho svět - Lidé v Evropě, turisticky zajímavá místa, závěrečná presentace jednoho státu domácí úkoly: ČJS - PS s. 26 dokončit, 27 celá do čtvrtka 11.1.2018 ČJ - PS s. 32/1,2,3 do čtvrtka 11.1.2018, Matematika - PS s. 40/9,10,12 do 12.1.2018 český jazyk - PS 33/1,3,4 do pondělí 15.1.2018, ČJS - referát na stanovený stát Evropy do pátku 19.1.2018 - kritéria na pracovní listě k dispozici.
týden 15.1. -19.1.2018
matematika - kombinatorika, práce s daty, zlomky, geometrie český jazyk - vzory podst.jm. rodu středního a ženského ČJS - ekologie v Evropě, opakovací test, závěrečné presentace států Evropy domácí úkoly: M- PS2 s. 4/2, 6/5,6 do středy 17.1., ČJS - naučit se na závěrečný test na čtvrtek 18.1., na pátek 19.1. zpracovat presentaci na stát Evropy na pátek 19.1. přinést boby nebo lopaty matematika - PS 2.díl. s. 7/1,2 do pátku 19.1.
týden 29.1.-2.2. 2018
matematika - zlomky, opakovací test na zlomky, rýsování - souřadnice český jazyk - vzory rodu ženského a mužského, jak psát dopis, do čtvrtka 1.2. odevzdat čtenářské deníky člověk a jeho svět - ČR - kraj Vysočina, mikroregion Polensko ve středu 31.1. rozdávání pololetního vysvědčení v pátek 2.2. pololetní prázdniny domácí úkoly: M-PS2 s. 9/7,12/4,5 do 31.1.18 do čtvrtka 1.2. kontroluji čtenářské deníky
týden 12.-16.2.2018
POZOR ZMĚNA ROZVRHU - od druhého pololetí budeme mít ve středu 6. hodinu ČJS a ve čtvrtek 6. hodinu dílnu čtení. Knihy si žáci tedy budou nosit na čtvrtek. matematika - biland groše, velká čísla - základní početní operace, převody jednotek český jazyk - vzory rodu mužského - pán, hrad, muž, stroj ČJS - rostliny v regionu, potravní řetězec, tvorba zápisů domácí úkoly: M-PS 12/6, 13/1 na středu 14.2., ČJ - PS s. 40 celá - na čtvrtek 15.2. ČJ - PS s. 41 - celá do pátku 16.2.
týden 19.2-23.2.2018
matematika - sčítání a odčítání velkých čísel, indické násobení. rýsování čtverců podle úhlopříček český jazyk - vzory rodu mužského - souhrné procvičování ČJS - nerostné suroviny, průmysl, rekreace, kulturní památky v mikroregionu Polensko domácí úkoly - do pátku 23.2.2018 vypracovat s. 52 v PS - obyvatelstvo sídla. Práce s webovými stránkami obce
týden 5.-9.3.2018
matematika - test na rýsování a násobení velkých čísel, převody jednotek, síť krychle, stavba krychle český jazyk - test na vzory podstatných jmen, slovesa - slovesné kategorie - osoba, číslo, čas člověk a jeho svět - referát o své obci do úterý 13.3., ČR - pohoří, nížiny do čtvrtka 8.3. vybírám čtenářské deníky domácí úkoly: matematika - PS s. 19/2,3 do 8.3. český jazyk - PS s.44 celá do pondělí 12.3.
týden 12.-16.3.2018
matematika - prostorová tělesa - krychle, kvádr ČJ - slovesa - určité a neurčité tvary, jednoduché a složené tvary, zvratná slovesa ČJS - ČR - pohoří, návštěva farmy, presentace referátů o obci domácí úkoly: M - PS s. 20/7, 21/8,9 do 14.3. ČJ - pracovní list 1. strana do 15.3.
týden 19.-23.3.2018
ČJ - zvratná slovesa, slovesné časy matematika - čtyřstěny, dělitelnost ČJS - ČR - vodstvo domácí úkoly: ČSP - 2 vyfouknutá vejce na pátek 23.3. ČJ - PS s. 47 celá do 22.3. M - PS s. 22/3, 24/9 do 23.3.
týden 26.-28.3.2018
matematika - dělení velkých čísel, dělení se zbytkem český jazyk - přítomný a minulý čas sloves člověk a jeho svět - ČR - vodstvo, řeky a přítoky, přehrady, prameny řek, rozvodí od 29.3. - 2.4. - velikonoční prázdniny domácí úkoly: matematika - PS s. 24/8, 25/3
týden 3.-6.4.2018
matematika - dělení velkých čísel, rýsování kružnic, kombinatorika, statistika český jazyk - slovesné časy - budoucí a minulý ČJS - ČR - řeky, čištění a úprava vody, podnebí domácí úkoly - M - PS s.25/4, 26/8n do 4.4.18
týden 9.-13.4.2018
ČJ - slovesný způsob - oznamovací a rozkazovací M - početní operace velkých čísel, kombinatorika, statistika ČJS - počasí v ČR, ekosystém - les domácí úkoly: M - PS s. 28/4, 34/3 v pátek 13.4. úklid v obci - vzít sportovní oblečení a obutí
týden 4. -8.6.2018
matematika - rovnice zvířátka dědy Lesoně, zlomky, slovní úlohy, rýsování - měření úhlů, kružnice český jazyk - shoda podmětu s přísudkem - rod ženský a mužský ČJS - Přemyslovci, Karel IV v pátek 8.6. návštěva jihlavské knihovny - pracovní dílny na téma přírodověda
týdenní plán 11.6.-15.6.2018
matematika - měření úhlů, kružnice, trasy, rovnice, hadi, slovní úlohy český jazyk - shoda podmětu s přísudkem - celkové opakování ČJS - Jan Hus, husitské války, Jiří z Poděbrad domácí úkol - český jazyk - pracovní sešit str. 57 celá do čtvrtka 14.6.
týden 18. - 22.6.2018
matematika - hormonogram, rýsování obrazců, práce s daty český jazyk - shoda podmětu s přísudkem - test, skladba vět - souvětí ČJS - referáty na historická témata, Jiří z Poděbrad v pátek 22.6.2018 výlet na Čeřínek - skladní útvar Čertův hrádek, sraz na nádraží v 6:45. domácí úkol - M PS s. 39/8, 41/5 první řádek
týden od 25.6.-29.6.2018
poslední týden se již neučí podle rozvrhu. Každý den končíme v 11:35. V úterý 26.6.2018 se koná sportovní den, je dobré, aby děti měly sportovní oblečení. Odevzdávají se knížky, žáci si berou domů všechny sešity, pracovní sešity, kufříky na výtvarné potřeby. V pátek se vydává vysvědčení, končíme okolo 10:00 hodiny.
Odkazy

ProjUI.jpg

ŠkolaProDemokracii.JPG
PTaC.JPG
Loga_Publicita.jpg
logo_pozitiv_2.png

Obec_Dobronín.JPG

« duben 2021 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Přístupy

TOPlist