Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje
Přihlášení
Nacházíte se zde: Úvod Žáci První stupeň 5.A

5.A

Předchozí školní rok
Lesní vycházka
5. června 2015 se třída 3. A vypravila na lesní vycházku pod vedením pana Jiřího Mittasche Dis. Děti pozorovaly přírodu, popisovaly a určovaly přírodniny a ověřovaly si vědomosti o lese. Dále poznávaly stromy, keře a přitom hrály různé hry, které souvisely s lesem, s lesními rostlinami a se zvířaty žijícími v lese a okolí. Na závěr jsme si opekli špekáčky a společně se vyfotografovali. Myslím, že se nám vycházka do lesa velmi vydařila a děti si ji patřičně užily. Velké poděkování patří panu Jiřímu Mittaschovi. Mgr. Ilona Rutschová
Návštěva ve studiích ČT v Praze
11. listopadu 2015 se děti ze 4. třídy jeli podívat do Prahy na Kavčí hory do budovy České televize. Setkali jsme se tam s vřelým přijetím a velmi příjemnou a pozitivní atmosférou. Nejdříve jsme navštívili část, kde se vytváří zpravodajství ČT a ČT 24, dále jsme měli možnost nahlédnout do studia, odkud se vysílají sportovní zprávy. Děti si vyzkoušely jaké to je, sedět za moderátorským pultem, odkud se vysílá veškeré sportovní zpravodajství. Nahlédli jsme rovněž do studia, kde se právě natáčel publicistický pořad. V odpolední části jsme se přesunuli do hlavní budovy ČT a dozvěděli jsme se např., že rozloha všech budov České televize je čtyřikrát větší než Václavské náměstí. Dále jsme shlédli dokumentární film od vzniku televize až po současnost a ještě jsme viděli úryvek natáčení písniček pro děti na programu D. Děti byly z celého dne nadšené a určitě si odvezly spoustu zajímavých zážitků jak z ČT, tak z návštěvy hlavního města Prahy, Mgr. Ilona Rutschová
Angličtina - Jana Rybáčková
13.9. 2016 Informace pro rodiče a učivo pro chybějící žáky
13. 9. 2016 - Dnes jsem dětem vrátila 81 korun z výletu z minulého školního roku. Učivo pro chybějící žáky - ČJ učebnice do str. 9, M . PSA do str. 12, ČJS uč. do str. 9, PS do str. 5
31.08.2016 Informace pro rodiče
31.8.2016- 1. září 2016 půjdou žáci na oběd v 10 h., 2. září bude končit vyučování po 4. hodině v 11,35 h. Od 5. 9. 2016 bude vyučování podle rozvrhu hodin. Pěkný den. I. Rutschová
14.9.2016 Informace pro rodiče - třídní schůzka
V pondělí 19. 9. 2016 se koná v 17 h. třídní schůzka ve třídě a v 17,40 h. společná část ve školní jídelně.
15.9. 2016 Učivo pro chybějící žáky
15.9.2016 uč. do s. 11 cv. 5, pravopisníček s. 1,2, M PSA do s. 13 cv. 2, ČJS uč. s. 10, PS s. 8,9
21.9. Informace pro rodiče - vši
Ve škole jsou opět vši - prosím, prohlížejte dětem pravidelně hlavy. Děkuji.
27.9.2016
Učivo pro chybějící žáky - ČJ uč. do s. 15, PS do s. 9, M Uč. do s. 8, PSB do s. 1 cv. 1,2 nahoře, PSA do s. 21, ČJS uč. do s. 15. PS do s. 15, čítanka do s. 18.
14.10. 2016 - Dú pro chybějící žáky
14.10. - ČJ - uč. s. 22 cv. 10 - jen včetně předložky na, M - uč. s. 16, PSA s. 25 cv. 1,2, PSB s. 3 cv. 1
Učivo a dú pro chybějící žáky
20.10.2016 - M Uč. do s.17, PSA do s.26, PSB do s. 3, počteníček s. 35, 36, 37, 48, ČJ uč do s. 25, PS s. 16, 17, ČJS uč. do s. 22, PS do s. 19. V pátek 21.10. je projektový den 1. stupně na téma Vysočina.
4. 11. 2016 Učivo pro chybějící žáky
4. 11. - ČJ uč. do s. 33, M - uč. do s. 21, PSA do s. 30 cv. 2, PSB do s. 5 cv. 4, ČJS uč. do s. 24, PS do s. 25, čítanka do s. 34
18.11. 2016
Učivo pro chybějící žáky - M početníček s. 11, 12, ČJ PS s.23
7. 12. Informace pro rodiče
7. 12. 2016 Ve škole proběhne v pátek 9.12. vánoční jarmark. Téměř všichni žáci z 5.A třídy budou na jarmarku představovat živý betlém. Ve 12,30 až 14,00 h v pátek proběhne generální zkouška a z toho důvodu přijdou děti z vyučování domů později. V 16 h přijdou děti opět do školy, abychom se připravili na vystoupení, které proběhne v 17 h. Prosím rodiče dojíždějících žáků, aby si pro své děti přijeli nebo jim zajistili odvoz po skončení vánočního jarmarku. Děkuji. I. Rutschová
15. 12. Dú pro chybějící žáky
Dú - ČJS uč. do s. 37,M uč, do s. 34, PSA do s. 37, PSB do s. 11, ČJ - opakování vyjmenovaných slov a pravopisu přídavných jmen - pracovní listy
16.12. 2016 Dú pro chybějící žáky
M - PSA s. 38, početníček s. 52
Informace pro rodiče
Zítra 22. 12. 2016 končí vyučování ve 12 h pro 5.A. Potom oběd. Přeji všem krásné Vánoce a v roce 2017 jen to nejlepší. Ilona Rutschová
5. 6. 2017 ´Dú a učivo pro chybějící žáky
M - uč. do s. 35, PSB do s. 12 cv. 1, 2, ČJ - uč. do s. 57, opakování vyjmenovaných slov, ČJS - savci, PS s. 40, 41.
9. 1. 2017 Učivo pro chybějící žáky
9.1. 2017 M - uč. do s. 37, PSA do s. 42. PSB do s. 12, ČJ - uč. s. 56, 57. Čítanka - s. 66- 70.
10.1. 2017 Učivo pro chybějící žáky
10.1. 2017 ČJ - uč. s. 58- 59, pravopisníček s. 3, M - PSB s. 13, početníček s. 15
11.1. 2017 Učivo pro chybějící žáky
11.1. 2017 - ČJ - uč. s. 60, diktát, M - Početníček s. 17, uč. s. 38-39 Dělení dvouciferným dělitelem
12.1. 2017 Učivo pro chybějící žáky
12.1. 2017 - ČJ - uč. s. 61, pracovní list, M PSA s. 43, PSB s. 14.
13.1. 2017 Učivo pro chybějící žáky
13.1. 2017 - ČJ uč. s. 62 - 63, pravopisníček s. 4
20.1. 2017 Učivo pro chybějící žáky
20.1. 2017 - ČJ uč. do s. 65, M - dělení dvouciferným dělitelem, početníček s. 19, ČJS uč. do s. 41, PS do s. 45, čítanka do s. 75
24.1. 2017 Učivo pro chybějící žáky
24.1. - Čj - uč. do s. 68, pravopisníček s. 68, M uč.s. 40 -41, PSA s. 44/1,ČJS uč s. 42 - 43
9.2. 2017 Učivo pro chybějící žáky
9.2. 2017 - ČJ - uč. do s. 73, M PSA do s. 50
14.2. 2017 Učivo pro chybějící žky
14.2. 2017 - Čj test, M - uč. do s. 48, PSA do s. 51, PSB do s. 17, ČJS PS 52,53.
16.2.2017 Učivo pro chybějící žáky
16.2. 2017- ˇČJ uč. do s. 76, pravopisníček s. 13, PS s. 47, M uč. do s. 50, PSA s. 52, PSB s. 18 cv. 1, 2, 3 na horní polovině stránky, ČJS uč. s. 50, 51.
17.2. 2017 Učivo a úkoly pro chybějící žáky
17.2. - ČJ uč. s. 77, písemný úkol uč. s. 76 cv. 6, M uč. s. 51, PSA s. 53, PSB s. 18 dokončit.
27.2. 2017 Informace pro rodiče
27.2. - 13.3. pojedeme do Horáckého divadla - vybíráme 109 korun. V ceně je vstupenka a cena za dopravu. Děti si budou moci v divadle zakoupit program představení za 30 korun. KHSV v Jihlavě upozorňuje všechny rodiče a děti na zvýšený výskyt infekčního onemocnění příušnic na některých základních a středních školách v Jihlavě. Doporučuje prevenci: Správná životospráva, časté větrání, otužování, kvalitní a dostatečný spánek, vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi, nechodit na místa s velkou koncentrací lidí, mýt si často a opakovaně ruce pod tekoucí teplou vodou a mýdlem, používat desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi, posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitamínů, probiotik a enzymů.
8.3. 2017 Informace pro rodiče
8.3.2017 - Vážení rodiče, v úterý 14.3. 2017 od 18,00 h. se můžete ve škole zúčastnit setkání ke Škole Online. Ilona Rutschová
3.5. 2017
Učivo pro chybějící žáky - ČJ uč. do s. 102, M uč. do s.75, PSA do s. 68, PSB do s. 25, ČJS uč do s. 73, PS do s.67.
Dú pro chybějící žáky
ČJ - pravopisníček s. 20,21, M - PSA s. 69, PSB s. 26cv. 1 - 5 v horní části
11. 5. 2017 učivo pro chybějící žáky
ČJ - uč. do s. 105, pravopisníček do s. 23, M PSA do s. 71, PSB do s. 26, ČJS uč. do s. 77
Informace pro rodiče
Focení žáků se uskuteční 5.6. 2017. Cena je 18 Kč/ks. Je možné focení skupinek 3 a více osob (15Kč za osobu) v rámci třídy nebo jednotlivců (3ks za 50 Kč) a dvojic (4ks za 70 Kč).
Informace pro rodiče
Ve středu 31.5. 2017 budou všichni žáci končit po 5. vyučovací hodině - dětská pouť. Na školní výlet pojedeme 15. června do Přibyslavi a Žďáru nad Sázavou a vybíráme 200 korun, na dravce vybíráme 40 korun.
Pozvánka pro rodiče
V pondělí 12. června 2017 se v 16,30 h ve škole konají obhajoby závěrečných prací žáků 5. třídy. Všichni rodiče jsou srdečně zváni. I. Rutschová
Informace pro rodiče i děti
V pondělí před zahájením obhajob závěrečných prací se děti odpoledne sejdou ve třídě v 15,45 h, rodiče v 16,30h. I. Rutschová
12.6. 2017 Informace pro rodiče
Ve středu 14.6. 2017 budou mít všichni žáci vyučování do do 11,35 h. I. Rutschová
Obhajoby závěrečných pací
Informace pro rodiče
V pondělí 19.6. 2017 proběhne na školním hřišti sportovní olympiáda a děti budou mít vyučování do 12,30 h. V úterý, ve středu a ve čtvrtek budou končit po 4. vyučovací hodině v 11,35 h. Ilona Rutschová
21.6 2017 Informace pro rodiče
Z částky 200 korun, kterou jsme vybírali na školní výlet, zbylo pro každého žáka 43 korun. Dnes jsme za tuto částku dětem koupili zmrzlinový kornout, sušenky a žvýkačku. Ilona Rutschová
Odkazy

ProjUI.jpg

ŠkolaProDemokracii.JPG
PTaC.JPG
PODPORA_POLYTECHNICKE_VYCHOVY.jpg
Diplom.jpg

Obec_Dobronín.JPG

« červenec 2017 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Přístupy

TOPlist